Her kommer deler av neste kapittel i boken….

oktoberFORBANNELSEN

Byen Sankt Petersburg, også kalt Piter av sine innbyggere, ble grunnlagt av Peter den store i 1703. Han ville skape et ”vindu mot vest”, en europeisk storby.

Piter ligger i et sumpområde som opprinnelig tilhørte Sverige, der hvor elven Neva renner ut i Finskebukta. Det var denne strategiske plasseringen i forhold til Østersjøen som var årsaken til at St. Petersburg ble bygget akkurat der. Tsaren inviterte tyske ingeniører til å lede byggingen og selv om byens navn først ble skrevet på nederlandsk; Piterburkh, ble det senere endret til det tyske St. Petersburg. Årsaken var at Tysk ble ansett som et finere språk i Russland på den tiden og det var det språket som ble brukt av adelen i vest, særlig i St. Petersburg.

Datoen for grunnleggelsen av byen regnes som 16. mai, da fundamentet for Peter-Paul-festningen ble lagt. Byen ble offisielt Russlands hovedstad i 1712, da tsar-familien flyttet dit fra Moskva, og den forble hovedstad inntil den russiske revolusjon i 1917.

Da første verdenskrig brøt ut i 1914, ble den omdøpt til Petrograd kanskje fordi det på den tiden ikke var så gjevt med tyske navn?

Den 29. januar 1924 ble den igjen omdøpt, denne gang til Leningrad, etter at Vladimir Lenin døde.

Da Finland ble invadert av sovjetiske styrker i november 1939, prøvde man å rettferdiggjøre angrepet med påstand om at Sovjetunionen bare ønsket å styrke forsvaret av Leningrad. Den virkelige årsaken var at historiske finske bosetninger fremdeles lå inntil byen og Stalin hadde bestemt seg for å deportere den finske befolkningen fra området.

Under andre verdens krig ble byen omringet og beleiret av det tyske Wehrmacht. Beleiringen varte fra 8. september 1941 til 27. januar 1944. I løpet av beleiringen døde anslagsvis 800 000 av byens 4 000 000 innbyggere. For sin heltemodige motstand ble byen senere utnevnt til helte by. Da Sovjetunionen gikk mot slutten, fikk byen 6. september 1991 tilbake sitt opprinnelige, tyske navn, St. Petersburg

 

Vladimir lå dødssyk på godset Gorkij og hans partikamerat og venn satt ved hans side.

”Jeg er bekymret Lev” sa den syke og stirret med matte øyne på sin venn.

”Han er for brutal. Hans framferd vil være ødeleggende for vårt elskede land. Dere må kaste ham før det er for sent!”

”Jeg hører hva du sier gamle venn, men det er ikke så enkelt. Han har støtte blant mange i partiet, han lar seg ikke forkaste så lett.” Lev tenkte seg om litt og fortsatte

”Dessuten tror jeg ikke han kan gjøre så mye galt der han sitter nå, vi må bare sørge for å holde ham der han er og ikke gi ham mer makt.” Han tok den gamles hånd i sin.

”Ikke bekymre deg kamerat, konsentrer deg om å bli frisk og kom snart tilbake til oss i partiet.”

Den gamle smilte matt og sørgmodig til dette.

”Mine dager er nok talte min venn, jeg overlater ansvaret til dere nå. Ta godt vare på mitt elskede land”

Etter en serie hjerneslag døde Vladimir Iljitsj Uljanov den 21. januar 1924. Han hadde da vært leder for en av verdens største nasjoner siden 1917. Han var bedre kjent som Lenin.

 

Josef Vissarionovitsj Dsjugasjvili eller Stalin (= stålmannen) som han selv etter hvert kalte seg, hadde ventet på denne anledningen lenge. Hans første gjennombrudd hadde kommet to år tidligere da han ble utnevnt til generalsekretær i partiet i forbindelse med Lenins sykdom. På det tidspunktet betydde ikke denne stillingen noe særlig og Stalin hadde minimalt han skulle si i de partipolitiske diskusjonene. Det var menn som Nikolai Bukharin, Lev Kamenjev, Grigorij Sinojev og Lev Trotskij som førte an og betydde noe da.

Men dette skulle snart endre seg.

Lenin etterlot seg flere brev som i ettertid har blitt kalt Lenins politiske testamentet. I disse brevene skrev han formaninger og råd til sine medarbeidere. Her omtalte han også de fleste ledende bolsjevikene. Om Trotskij skrev han at han var nok den dyktigste av dem alle, men at han var for selvsikker. Om Stalin derimot hadde han lite godt å si; ”Han er altfor uforskammet og den feilen, som kan tåles i selskap med kommunister og oss i mellom, blir utålelig hos en som innehar embetet som generalsekretær. Derfor foreslår jeg at kameratene finner en utvei til å fjerne Stalin og utnevne en annen person som i alle henseender bare skiller seg fordelaktig fra Stalin, nemlig å være mer høflig, mer lojal, mer tålmodig og oppmerksom mot kamerater”

I den maktkampen som oppsto etter Lenins død var det nok mange som ønsket å fjerne Stalin slik som Lenin hadde foreslått, men dette lyktes ikke. Gradvis, på en slu og intrikat måte skaffet Stalin seg veldig makt i det nye parti- og statsbyråkratiet. Han allierte seg i tur og orden med de forskjellige partifellene for på den måten å utmanøvrere dem og i 1929 sto han fram som ”den rette arvtaker etter Lenin og den eneste rette leder for partiet og staten.” Det ble arrangert tre offentlige prosesser også kalt Moskvaprosessene i årene 1936-38, mot tidligere ledende medlemmer av det kommunistiske parti. Av de seks topplederne som Lenin nevnte i sitt testamente, var det bare en som ikke ble beskyldt for forræderi; Stalin selv. Trotskij ble landsforvist, mens de andre ble alle dømt til døden som fiender av staten og nesten samtlige «tilsto».

Trotskij søkte politisk asyl i Norge og denne søknaden ble i første omgang innvilget. Han bodde derfor flere år på Hønefoss. Men da Stalin la press på Norge, med beskyldninger om at Trotskij organiserte terroristaktiviteter mot Russland, ble han først internert og senere deportert til Mexico. Der ble han til slutt slått i hjel med en isøks av en russisk agent 20. august 1940. ”I Norsk historie vil Troskij saken forbli et sår som aldri gror” skal Håkon Lie ha uttalt senere.

Da Stalin kom til makten gikk storbøndene en tung tid i møte. I 1920 måtte de selge deler av avlingen sin til staten for en billig penge. De solgte som regel bare 15-20 % og beholdt resten selv. I 1930 startet kollektiviseringen av bøndene og nå krevde staten mer og mer av avlingen. 1931 var et svært dårlig jordbruks år, men likevel krevde staten så mye som 47 % av avlingen. Da bøndene motsatte seg dette ble de sendt i konsentrasjonsleirer. En sult katastrofe som rammet 40 millioner og tok livet av 6 millioner mennesker ble en realitet.
Svetlana ble født syv år før Lenin døde. Hun ble født 9 september i Obukhovo, 26 km øst for Moskva. Svetlana var et kulakkbarn. Bøndene selv brukte ordet kulakk opprinnelig i positiv betydning, det betydde knyttneve, men etter hvert fikk dette ordet en helt annen verdi. Svetlanas far Gregori var bonde og høyt respektert i Obukhovo. Han hadde selv deltatt i jordbruksrevolusjonen i 1917-18, hvor de hadde konfiskert kirkens og adelens jord for å omfordele den blant innbyggerne. Teigene med dyrkbar jord fordelte de mellom familiebrukene ut fra husholdningens størrelse. Gregori støttet sovjetregimet i mange år og var av den oppfatningen at de ville forsvare bøndenes rettigheter, men utover 1920 tallet ble disse rettighetene i stigende grad angrepet. Bolsjevikene hadde en inngrodd skepsis til bøndene og så på dem som en potensiell trussel mot hele revolusjonen, så lenge de kontrollerte det meste av mattilførselen. Opprøret i 1921 hvor bøndene protesterte mot regimets konfiskering av kornet førte til at regimet mistet forfestet på landsbygda. Bøndene tok videre kontroll ved å stoppe leveranser til byene slik at sultne arbeidere streiket.  Dette førte til at Bolsjevikene måtte gi tapt og gjeninnføre fri handel. Den nye økonomiske politikken (NEP) som Lenin innførte i 1921, ble av mange sett på som et svik mot revolusjonen, men Lenin mente det var en forbigående, men nødvendig innrømmelse ovenfor bøndene.  Ikke et øyeblikk tenkte han at dette var en ordning som skulle vare.

 

Svetlana var et lykkelig barn i sine første leveår. Sammen med sin mor og far levde hun et godt liv på gården deres. Hun var enebarn og foreldrenes sorg over ikke å få flere barn fikk uttrykk i en voldsom hengivenhet for sin eneste datter. Noe som resulterte i at Svetlana fikk det hun ønsket seg både i materielle goder og i kjærlighet. Hun var det mange ville kalle et bortskjemt barn.

 

”Førstemann til andre siden!” som vanlig var hun allerede halvveis ut i stupet før hun annonserte konkurransen. Forspranget hun hadde skaffet seg gjorde det umulig for ham å ta henne igjen, men det var en unødvendig forsikring. Han ville aldri kjempe om førsteplassen likevel. Den var hennes.

”Treiging” Svetlana gliste fornøyd idet hun klatret i land på den andre siden med det lange våte håret klistret til kroppen. Hun satt seg på den store steinen og kikket på ham idet han klatret opp til henne. Michael smilte tilbake og satt seg tett inntil henne. Han tok hånden hennes, løftet den opp til munnen og kysset den lett.

Hun fniste og trakk den til seg.

”Du er den peneste i verden” sa han mens han stirret beundrende på henne.

”Du er snill” svarte hun og tok hånden hans igjen. Det var sant. Han var alltid snill mot henne. Var det en ting hun kunne stole på i denne verden, så var det at Michael alltid ville være der for henne. Selv om foreldrene gjorde det de kunne for at hun skulle være lykkelig, så var det Michael som forstod henne best. Han kunne se med en gang om det var noe som plaget henne eller om hun var lei seg. Han kunne trøste henne som ingen andre kunne det og han fikk henne bestandig til å le. Han elsket henne. Det sa han ofte, men det var måten han behandlet henne på som fikk henne til å føle nettopp det. Han elsket henne og hun elsket den hun var i hans øyne. Han var som speilet i eventyret om Tornerose. Sammen med ham var hun alltid den vakreste. Alltid den beste.

”Din far er vår tjener” sa Svetlana første gang hun traff Michael. De var fem år den gangen. Han hadde protestert, men hadde lurt på om hun hadde rett.

Nå var de 12 år og begge visste at Michaels far var ansatt som lønnet arbeider på gården.

”Vi skal bo på gården min, når vi har giftet oss” sa Svetlana plutselig.

Han svarte ikke.

”Hvorfor svare du ikke?” hun snudde seg og stirret avventende på ham.

Han bare trakk på skuldrene.

”Pappa sier at det ikke kommer til å være gården din særlig lenge”

”Hva mener du?” spurte hun overrasket.

”Pappa sier at kulakkene står for fall. At snart skal rettferdigheten råde”

Svetlana kikket forundret på Michael. Hun var mektig imponert over de ukjente ordene han brukte, men forstod ikke hva han mente.

”Men ikke vær redd. Jeg skal finne en annen gård til oss” han så bekymret på henne.

”Hva mener du redd? Din far vet vel ikke hva han snakker om. Selvfølgelig er det min gård, det vil det alltid være.”

Han burde skjønt at Svetlana ikke lot seg skremme så lett. Hun gjorde sjelden det.

Selv hadde han blitt veldig redd da han hørte faren og de andre mennene kvelden i forveien. Han hadde stått utenfor stuedøren og tyvlyttet. Det var vanskelig å høre alt de sa, men de var sinte. Faren hadde hevet stemmen ved flere anledninger og sagt ting som;

”Vi kamerater skal seire” og

”Gregori skal drives bort!”

Michael forstod ikke hvorfor faren var så sint. Han hadde aldri før hørt at han og Gregori var uvenner? Ikke visste han hvem disse mennene var heller. De var alle kledd i en slags uniform og ikke en av dem smilte eller snakket til Michael.

Han ville at de skulle gå og la faren være i fred. Han var redd for at ting skulle forandre seg. Han ville ikke at Gregori skulle bli kastet ut av gården. Aller minst ville han at Svetlana skulle forsvinne, da ville han aldri bli lykkelig igjen.

Svetlana bare lo.

”Det er klart vi skal bo på gården min. Min pappa vil aldri flytte”

Michael kikket tvilende på henne. Faren og de andre mennene hadde virket veldig overbevist, men han håpet hun hadde rett.

De fortsatte å bade en stund til før de kledde på seg og gikk tilbake til gården. Resten av ettermiddagen tilbrakte de på låven hvor de fikk være i fred. De hadde laget sin egen lille hule like bak verktøyrommet hvor de pleide å lese, prate eller leke en eller annen lek. Denne dagen var de begge unormalt stille.

”Hva tenker du på” hvisket Michael. De lå på ryggen på teppet som Svetlana hadde fått av mor og stirret i taket.

”Ingenting” hvisket hun tilbake. De pleide ofte å ligge slik og viske til hverandre. Det ble liksom koseligere da. Som om de gjemte seg for noen eller hadde en hemmelighet som ingen andre visste om. Det hadde de også. De hadde mange hemmeligheter sammen og det var her de fortalte hverandre alt. Eller nesten alt i alle fall.

Det var her de hadde kysset hverandre første gangen og det var her de hadde kledd seg naken for hverandre. Da de var åtte år hadde de ligget akkurat slik og blitt enig om å være kjærester. Et par år senere hadde de utvidet avtalen til å gjelde ekteskap når de ble store. Svetlana hadde vært i fyr og flamme og fortalt det til foreldrene samme dag. Men de hadde bare fnyst og svart at hun fortjente bedre enn som så. Uvant som hun var med at foreldrene sa henne i mot og forskrekket over å oppdage at de ikke var like begeistret for Michael som hun var, gjorde at hun ble veldig lei seg. Etter den dagen ble hun mer oppmerksom på denne uviljen hos foreldrene og den skremte henne. Hun lot derfor være å fortelle om Michael, men foreldrene var likevel fullt klar over dette tette vennskapet.

Michael snudde seg på siden og hvilte ansiktet i hånden mens han kikket på Svetlana.

”Du?”

Hun snudde seg og kikket avventende på ham.

”Ja?”

”Unnskyld for det jeg sa om gården din. Jeg har sikkert bare hørt feil. Det er klart vi skal bo der når vi er gift. Det skal alltid være oss. Du og jeg Svetlana, jeg lover” han strøk en finger over pannen hennes.

Hun nikket ettertenksomt.

”mmm………..hva var det du hørte igjen?……hva var det de sa?”

Han gjentok det han hadde sagt tidligere, men viftet samtidig nonchalant med hånden.

”Det er sikkert bare tull. Jeg tror de hadde drukket også”

Det siste var løgn. Faren hadde drukket, men det var etter at mennene hadde gått.

De ble liggende tause å kikke på hverandre.

 

Senere den kvelden satt Svetlana sammen med foreldrene sine rundt middagsbordet.

”Hva betyr det at kulakkene står for fall” spurte hun med munnen full av mat.

”Hva sa du” hvisket moren forskrekket.

Hun gjentok spørsmålet, denne gangen uten mat i munnen og med tilføyelsen; ”rettferdigheten skal råde”

”Hvor har du hørt det” spurte faren med et bistert drag i ansiktet.

Svetlana trakk på skuldrene til svar. Hun skjønte straks at hun hadde sagt noe fryktelig galt og ville helst ikke fortelle hvem det var som hadde sagt det til henne.

”Svar meg jente! Hvem har sagt dette til deg?” det var ikke ofte faren hevet stemmen til Svetlana, men nå gjorde han det. Og som om ikke det var nok, så tok han et fast grep om armen hennes og knep til. Tårene spratt fram i øynene til jenta og hun lette i morens ansikt etter empati. Men moren virket like opphisset og redd, så Svetlana svelget tungt og svarte hviskende;

”Det har faren til Michael sagt”.

Hjertet sank i brystet i det hun sa det og hun følte seg som en sladrehank.

Neste dag fikk hun ikke løpe ned til Michaels hus som hun pleide og hun holdt klokelig munn da dette ble annonsert av faren. Hun var svært uvant med at foreldrene var sint på henne, så denne forandringen i farens oppførsel skremte henne fra enhver protest hun måtte ha.

Michael kom heller ikke til hennes dør, så hun gjettet at det var til dem faren hadde gått da han trampet ut av dørene tidlig den morgenen. Hva han sa eller gjorde, fikk Svetlana aldri vite, men Michaels far kom aldri på jobb på gården igjen etter det. Hun angret dypt og inderlig at hun ikke bare hadde spurt Michael om hva de dumme ordene betydde, men hun hadde vært for stolt til å innrømme at hun ikke forsto.

Noen kvelder senere satt de rundt middagsbordet igjen. Denne gangen med flere gjester. To andre storbønder med familiene sine var på besøk. Igjen var det rare ord og dystre miner når de voksne snakket sammen. Svetlana ble igjen redd for at dette hadde noe med henne og Michael å gjøre. Hva var det hun hadde sagt som var så forferdelig? Hvordan kunne hun gjøre det godt igjen? Hun savnet Michael fryktelig og lurte på hvordan det gikk med dem nå som faren ikke jobbet på gården lenger. Hadde han fått seg en annen jobb?

Svaret kom samme kveld. Like etter at gjestene hadde forlatt bordet og barna var gått for å leke, hørtes lyden av knust glass. Først trodde mor til Svetlana at det var noen av barna som hadde revet noe på gulvet, men etter hvert forstod hun hvor glasskårene kom fra. Noen hadde kastet en stein gjennom vinduet deres.

Ute på tunet sto 8-10 militante aktivister. Deriblant Josef, far til Michael.

”Hva i helvete er det dere holder på med?” skrek Gregori der han sto på trappen med blikket rettet mot Josef. Bak ham, inne i gangen sto de andre bøndene med sine koner.

”Vi er her for å informere deg om at dine dager er talte her på gården Gregori. Vi kamerater kjemper for kollektiviseringen! Din gård skal deles opp og alle skal ha en bit av den” Det var ikke Josef som sa det, men en annen. Josef sto bare og stirret hatsk på Gregori. Som om han hadde noe uoppgjort med ham. Svetlana som sto i vinduet kikket han ikke på.

”Hva i helvete er det dere innbiller dere? Kom dere til helvete vekk, jævla pakk. Min gård får dere aldri!” Gregori skalv av sinne da han lukket ytterdøren etter seg.

Svetlana skalv av redsel og sorg. Hun forsto hva dette innebar. Hun forstod at hun aldri ville få være sammen med Michael igjen. Aldri.

Ikke visste jeg at jeg kunne elske Oktober…

oktober

Oktober er en grå, mørk og våt måned – det har jeg alltid tenkt. Oktober har sammen med november vært den måneden  jeg liker minst….. Men i år har oktober vist seg fra en side som jeg aldri kan huske å ha sett før. Som jeg ikke visste at den hadde.

I år har den vært vakrere enn juli og august til sammen! Har hatt mange fantastiske dager på golfbanen! I T-skjorte! Flotte fjellturer og Padleturer i solnedgang. Høsten har plutselig blitt forkortet og/eller forbedret burde jeg gjerne si. Og ikke er det lenge til jul heller!

grunnet mye uteaktiviteter har minneaktivitetene blitt noe begrenset – noe som har resultert i et noe støvete hus og en neglisjert blogg….. Sorry!

Skjerper meg nå og her kommer nest utdrag fra boken:

ANNA

Moren het Anna og var 10 kilo for lett. Hun var 34 år, men så ut som en ung pike.

Huden hennes var nesten gjennomsiktig. Håret tynt og bløtt. Helt lyst. Alltid plassert bak ørene. Kuttet et stykke over skuldrene i en håpløs umoderne frisyre.

Nesen var litt skjev, som om den hadde vært brukket engang og ikke ordentlig reparert.

Øynene lyseblå og ganske store i det ellers så lille ansiktet.

På høyre side av munnen hadde hun et arr som gikk fra munnviken i en svak bue nedover mot kjevebenet. Hun hadde sydd 9 sting der. Falt av husken som liten jente. Det var i alle fall det hun fortalte til dem som spurte.

Hun var vakker, på en skjør og litt hjelpeløs måte. Noen av karene her i bygda hadde vist sin interesse, men hun hadde blygt avvist ethvert forsøk. Å slippe andre mennesker inn på livet sitt kunne være skjebnesvangert. Farlig.

Ingen kunne stoles på. Ingen!

Ja bortsett fra Tom selvfølgelig.

Tom. Hjertet hennes verket hver gang hun tenkte på gutten sin. De hadde kun hverandre.

Hvilket liv hadde hun gitt ham? Hvordan var det å være ham? Hun klarte ikke forfølge tanken veldig lenge, det var for smertefullt. Skyldfølelsen var som en trang jakke hvor glidelåsen hadde kilt seg fast øverst i halsen. Umulig å få av. Jo mer man prøvde, jo mer panikkartet ble opplevelsen.

Av og til klemte hun ham så hardt inntil seg at han ble ille berørt.

Nærmest panisk holdt hun seg fast, som for å klamre seg til et vagt minne. Et minne som like brått ble revet bort ved at han slet seg ut av armene hennes igjen. Rød i toppen og med et nærmest skrekkslagent blikk rømte han som regel inn på rommet sitt, mens hun ble stående igjen med tårene sine. Helt stille. Ikke et hulk. Ikke en lyd. Det hadde blitt en del av henne. Å ta minst mulig plass. Tiltrekke seg minst mulig oppmerksomhet.

Hun prøvde desperat å finne tilbake til den nærheten de hadde hatt da han var liten. Men det var umulig. En høy vegg hadde vokst opp mellom dem og den virket for massiv til å rives.

Alt hun hadde nå var minnene. De tok hun fram så snart hun var alene. En mild og sørgmodig trøst i mangel av det hun egentlig søkte.

Hun husket hvordan han som baby lå inntil brystet hennes og slukte den næringen hun kunne gi. Hun hadde vært så forelsket i ham. Kunne sitte i timevis og betrakte ham mens han sov. Det faste grepet i hånden hennes når han var litt eldre kunne hun nesten kjenne fremdeles. Han hadde vært så redd for at hun skulle forsvinne.

De hadde vært fattig, men lykkelig.

Men det var før.

Før Norge.

Anna var opprinnelig fra Russland og hennes egentlige navn var Lilja.

Det var en hemmelighet. Navnet altså. Hennes Russiske opprinnelse gikk ikke å skjule, aksenten i språket hennes var altfor tydelig til det. Men det gjorde ikke så mye. Det var mange Russiske kvinner i Norge. Både gifte og enslige. Hun utmerker seg på ingen måte.

Både for og etternavn var nytt. Gutten hennes var døpt Ivan. I dag het han Tom. Han hadde valgt navnet selv. Lilja og Ivan fantes ikke lenger. De hadde rømt tilbake til Russland.

Hun jobbet som vaskedame i bygda. Vasket både på skolen og i den lokale Rema 1000 butikken. Anna pratet med alle i en vennlig og myk tone. Hun snakket om været, lokale nyheter, tv programmer eller andre hverdagslige saker. Hun snakket aldri om seg selv.

Anna visste navnet på mange av dem som bodde i bygda, men hun kjente ingen.

Ingen kjente henne heller. Hun ville ha det slik. Måtte ha det slik.

Var hun ensom? Tanken var absurd. Hun var bare glad for å være i live. Glad for å ha overlevd. Kanskje hun var ensom?… i så fall var hun glad for å være det.

Hun visste bare så alt for godt at alternativet var mye verre.

 

Anna jobbet sammen med en kvinne som het Gunnhild. Hun var 48 år, gift og hadde 2 voksne barn. Mannen jobbet i ”oljen”, så Gunnhild var mye alene.

Gunnhild snakket i ett sett og var mer enn fornøyd med at Anna bare lyttet.

Det likte Anna. Da trengte hun ikke vokte ethvert ord hun sa. Kunne slappe litt av. Senke skuldrene.

Hun bare vasket og sa; ”Mmm” fra tid til annen. På den måten gav hun inntrykk av at hun hørte etter. Hun gjorde ofte ikke det. Det var heller ikke nødvendig for Gunnhild forventet ikke mer enn et og annet ja til spørsmålene hun stilte. Og spørsmålene var alltid de samme:

”Er du ikke enig Anna?”

”Sant Anna?”

Gunnhild virket ikke særlig interessert i hva andre mennesker mente, men hun var til gjengjeld ivrig opptatt av å formidle egne meninger. Hele tiden.

 Hun omtalte seg selv og Anna som gode venner.

De var de ikke. Anna kunne ikke ha gode venner. Kunne ikke stole på noen. Aller minst Gunnhild. Hun var altfor glad i å prate. Visste det meste om de aller fleste i bygden og det delte hun med dem som gadd å høre på. Hun hadde en bisarr kåthet for skandaler og katastrofer. Hun var nok blant dem som måtte fjernes med makt fra et ulykkessted, fordi hun gikk i veien for hjelpemannskap av ren nysgjerrighet. Hadde hun levd på 16oo tallet ville hun stått først i rekken for å få med seg heksebrenningene.

Gunnhild var nok ikke ondskapsfull, men Anna fryktet at hennes sensasjonslyst oversteg hennes evne til empati hundrede ganger. Derfor levde Anna i konstant redsel for at Gunnhild skulle oppdage hennes hemmelighet. Det ville være en katastrofe. En katastrofe Gunnhild ville meske seg med.

Nå sto denne i døren, hektisk i kinnene og sprekkeferdig etter noen å prate med. Eller snarere en å snakke til. Hun så nesten forelsket ut der hun sto.

”Har du hørt det Anna? Levende begravd, kan du tenke deg noe så grusomt” hun smilte nesten når hun sa det.

Anna grøsset. Hun hadde selv hørt det på nyhetene i morges, en fjellvegg i nabobygda hadde rast inn i et leilighetskompleks og 3 mennesker var savnet. Hun hadde tenkt på Gunnhild og visste umiddelbart hva samtaleemnet ville være i dag.

Og riktig nok, monologen til den andre kvinnen varte i mange timer. Anna hadde henne to skritt bak seg hele kvelden. Selv da hun gikk på do sto Gunnhild utenfor og snakket med hevet stemme.

”Tenk på det Anna. De kan kanskje være i livet enda. Fanget i en luftlomme, ute av stand til å bevege seg eller grave seg ut. Der ligger de, mens hjelpemannskapet sloss mot tiden for å redde dem ut før luften tar slutt. Er det ikke grusomt?”

Men Anna vil ikke tenke på det, hun vil tenke på andre ting. Ting som var sorgløse og som fikk henne i godt humør.

”Hvem tror du må ut av skal vi danse i kveld?” Hun trakk i snoren og gikk smilende ut til Gunnhild. Ved vasken møtte hun ”venninnens” irriterte blikk i speilet. Hun ville ikke snakke om skal vi danse nå, det snakket de jo om hver eneste kveld. Nå hadde det jo endelig skjedd noe spennende de kunne snakke om. Noe utenom det vanlige. Noe forferdelig.

Hun tok likevel agnet.

”Æsj, ikke vet jeg. Hun der Guri blir det i alle fall ikke. Hun vinner nok hele greia. Bare fordi hun er kjendis. Har du sett hvor forelsket hun er i han der ungdommen? Stakkars guttunge, hun sluker ham jo med øynene!! Hvis ikke hun er skilt før året er omme, så vet ikke jeg.”

Anna smilte ned i vasken. Nå hadde hun fått tankene hennes over på noe annet, i hvert fall for en stakket stund. Argumentet om at Guri kom til å vinne fordi hun var kjendis var jo tullete. Det var jo det som var hele konseptet. De var jo alle kjendiser! Men Anna holdt klokelig kjeft. Gunnhild fortsatte å ture fram om Guris hysteriske panikkalder, dommerne som var fullstendig talentløse og blomster Finn som aldri burde vært med.

”Herregud for en skam av en mann”!!!

Anna var ikke enig i det. Hun likte å se på skal vi danse. Hun syntes dommerne var streng, men rettferdig. Hun trodde at Kathrine Moholt kom til å vinne fordi hun rett og slett var fantastisk til å danse.  Og Blomster Finn! Ham likte hun best av alle. Han snakket med en sånn mild og vennlig stemme. Til alle. Han kunne le av seg selv, selv om han på en barnslig sjarmerende måte, hver eneste gang, håpte på gode tilbakemeldinger fra dommerne.

Danse kunne han ikke, men hun ønsket likevel at han skulle bli i programmet, slik at hun kunne se ham en gang i uken. Han fikk henne i godt humør, sa så mye morsomt og hun tenkte på ham som sin venn. Eller snarere på en som kunne vært hennes venn. Til ham kunne hun nok ha fortalt alt, åpnet hjertet sitt og grått til hans. Da ville han holdt rundt henne og sagt; ”stakkars lille vennen min” Anna smilte alltid ved den tanken.

”Er du ikke enig Anna?” Gunnhild myste mistenksom mot Annas smil.

”Joda, det er jeg” svarte hun lydig. Hun ville selvfølgelig aldri finne på å fortelle Gunnhild hva hun egentlig tenkte. Det ville være nytteløst og fullstendig galskap. Såpass skjønte Anna. De gikk ut i butikken igjen.

Gunnhild tok en Twix fra hyllen, rev av papiret og stakk den i munnen. Anna kjente angsten som en velkjent klo i magen.

Hun hatet det. Stjelingen. Og Gunnhild visste det meget godt. Hun så utfordrende på venninnen, som om hun sa; si noe om det da!” men Anna holdt som vanlig munn.

En eneste gang hadde de hatt den diskusjonen, eller diskusjon kunne det vel knapt kalles og det var selvfølgelig Gunnhild som vant. Ikke fordi Anna var enig, men fordi Anna gav opp. Anna gav alltid opp. Hun var fullstendig ute av stand til å fremme sine synspunkt og meninger. Stå imot eller krangle. Med bare en antydning til stemmer som økte i styrke eller bryn som trakk seg irritert sammen, la hun seg rett på rygg. Bøyde hodet og logret som en underdanig hund.

Dette viste Gunnhild utmerket godt og dersom venninnen irriterte henne det minste, så utøvde hun den makt hun visste hun hadde. For å sette ting på plass igjen liksom. Skape balanse.

Det var det hun gjorde nå. Satt Anna litt på plass.

Smilet til ”venninnen” hadde foruroliget henne litt. Hva var det hun trodde den lille tøyta? Satt hun der og lo av henne? Trodde hun virkelig ikke at hun skjønte at hun hadde fått henne over på et annet tema?

Hun hadde skjønt det. Umiddelbart. Fordi hun forventet det. Hun visste meget godt at Anna ikke likte å snakke om noe trist eller leit. Hun forstod det ikke, men hun visste det godt.

Men det betydde ingenting for Gunnhild. Hun snakket om det hun ville snakke om. Man måtte jo være samfunnsbevisst! Det hjalp jo ingen at man lukket øynene for de forferdelige tingene som skjedde i verden. De forsvant jo ikke av den grunn! Hun hadde prøvd å få Anna til å innse dette også.

 ”Hvordan skal man kunne hjelpe til om man ikke vet hva som skjer rundt om i verden?” kunne hun si indignert. Det faktum at hun aldri gjorde noe som helst for å hjelpe til, selv ikke noen kroner til den årlige tv-innsamlingen, ble aldri nevnt.

Likevel hadde hun fulgt tråden og snakket nå om Skal vi danse.

Ikke fordi hun var lurt, eller at Anna på en listig måte hadde ledet henne i en annen retning. Nei, det var fordi Gunnhild hadde en mening om det meste. Ja, om alt egentlig.

Hun motstod aldri muligheten til å fremme sine tanker og meninger. Og hennes meninger var alltid rett. De eneste rette.

Uansett hvilket stikkord man gav henne, så hadde hun noe å si. Selv med leger tilstede kunne hun utale seg med den største overbevisning om sykdommer og plager. Enhver protest fra en faglært føyste hun bare unna med et fnys.

”Hør på henne, nå har hun jammen stilt narkosen også” kommenterte hennes mann som likte å slå om seg med fremmede ord!

 

Gunnhild var en stor dame. Ikke fet nødvendigvis, men noe overvektig var hun.

Det var likevel ikke derfor man oppfattet henne som stor. Nei, det var høyden som først overveldet andre i møtet med denne kvinnen. Hun var 1.83 på strømpelesten, men gikk konstant med hæler som brakte henne opp i en høyde av 1.87. Hun ruvet over de fleste menneskene hun traff, inkludert mannen som kun målte 1.79. De var et odd par som frambrakte en del smil og småkommentarer når de kom sammen.

Brystene var så store at barm ville være en bedre beskrivelse. Uten Bh ville de nå langt nedenfor navlen, men en streng brystholder tvang dem i stram giv akt like ved arm hulene. Dette resulterte i at hun til stadighet smatt en tommel innunder stroppen på skuldrene, for i en stakket stund å lette skuldrene for vekten. Det var en mekanisk, automatisk og etter hvert ubevist operasjon.

Det gul blekede håret som var et hjemmeprodukt, hadde hun samlet i en slags topp bak på hodet. Strikket var av dem som skal imitere ekte hår og som skal gi inntrykk av en fyldigere manke. Men etter utallige vask i maskinen var den fullstendig tovet og lignet mer en godt brukt oppvaskkost. Noe blekere på fargen enn hennes eget hår var den også.

Brynene var barbert fullstendig bort for å så bli malt på nytt med en hard svart og smal linje. Øyenlokkene var malt knallblå som på en klassisk hore, men var likevel blassere i fargen enn blåfargen på iris. Dette skyldes internett og salg av fargede linser til spottpris. Leppene i skarp rosa farge var som regel så inntørket at flak som ligner havregryn lå tett i tett og mellomrommet mellom fortennene hadde gitt mang en latter når mannfolkene på kroen diskuterte hva som kunne få plass mellom dem.

Klærne var nesten uten unntak kjøpt via sparkjøp katalogen, den samme som Anna bestilte sine klær fra. Men der sluttet også likheten. Anna og Gunnhild kjøpte aldri de samme plaggene, ikke fordi de bevisst unngikk det, men fordi Anna aldri i verden ville finne på å gå i de prangende, fargerike og åletrange klærne som Gunnhild kjøpte.

Alt dette slo imot Anna der hun satt på huk og vasket støv av de nederste butikkhyllene.

”Herregud Anna, slapp nå av. Det er ingen som får vite om vi tar oss en sjokolade eller to. Tror du de har vareopptelling på Rema 1000 hver gang vaskepersonalet har vært her? Jeg har sagt det til deg før, med den luselønna de betaler oss, så forventer de nok at vi skal forsyne oss litt fra hyllene. Det er kalt frynsegode skal jeg si deg.”

Nei, det er tyveri. Skrek hennes indre stemme, men hun sa det ikke høyt. Det våget hun ikke.

Men angsten for å miste jobben satt som en klump i magen. Eller enda verre, at Johnsen skulle tro at det var henne……. At det var hun som drev og stjal.

Skuffelsen han ville føle.

Johnsen var daglig leder i butikken og han var bestandig så vennlig mot henne. Det var han som hadde foreslått at hun kunne handle på ”bok” og så kunne de bare trekke det fra lønna i slutten av måneden?

Hun hadde selv regnet ut hva hun skyldte og da hun på første lønningen oppdaget at hun var trukket for lite hadde hun gått direkte til Johnsen for å rette opp i feilen.

”Neimen, søte deg Anna” hadde Johnsen smilt.

”Det er da klart at du skal ha prosenter, du som er ansatt her i butikken!”

Først hadde hun vært redd for at Johnsen var ute etter noe, at hun måtte betale for dette på en annen måte. Hun visste godt hvordan enkelte mannfolk her i Norge så på ”Russerdamer”

Men Johnsen var ikke slik. Han var en god mann.

Hun hadde truffet ham og fru Johnsen på spaserturer om søndagene og da stoppet de alltid og pratet med henne. Til jul i fjor hadde de kommet med en stor kurv fylt opp med varer som gave til henne og Tom.

”Men jeg har jo ingen gave til dere….” hadde hun stotret ulykkelig.

”Sludder” hadde Johnsen ledd.

”Det er jo du som gjør en så utmerket jobb for meg og ikke omvendt. Dette er en gave for vel utført jobb i året som har gått” Hadde han smilt med fru Johnsen nikkende på armen.

Men nå satt hun altså her, som så mange ganger før, og var medskyldig i tyveri fra denne snille mannen.

”Se her, ta deg en du også” Sjokoladen traff henne i armen og seilte i gulvet. Gunnhild så utfordrende på henne.

Men der gikk grensen. Det fikk hun ikke Anna til å gjøre. Den sistnevnte reiste seg langsomt og puttet sjokoladen tilbake dit den hørte hjemme. Gunnhild sukket og himlet på øynene.