Takk for vakten Per!

 

per fugelli

En fantastisk mann har gått bort

Han visste dagen skulle komme

Han snakket om døden…

Han skrev om døden…

Han ventet på døden

Per`s 7 lyspunkter i ventetiden:Per Fugelli syv lyspunkter

Men aldri har jeg sett en døende mann leve så sterkt som han gjorde

Være så samfunns-aktiv som han var….

like til det siste

Så opptatt av å bry seg om flokken sin….

helt fram til døden kom

20170808_163212

Per Fugelli`s visdomsord gav meg håp

Gav meg tro på menneskets godhet

Ga meg styrke til å møte det som er vanskelig

Når han snakket – lyttet folk

Både unge og gamle

han var som en far;

Trygg

Vis

Kjærlig irettesettende

Og han brydde seg om oss

Oss mennesker

ALLE mennesker

Det hadde han tid til

Det hadde han overskudd til

 samtidig som han forberedte seg på døden…

20170808_163219

«Av jord er du kommet – til jord skal du bli»  det trodde Per Fugelli.

» Kanskje jeg kommer tilbake som en blåklokke» sa han en gang

Hvis noen kommer tilbake – så håper jeg det er ham

Verden trenger sånne som Per Fugelli

Verden er fattigere nå som han er død

fugellis-resept

Her er noen av mine yndlings sitater fra Per Fugelli:

«Ikke vær et ettall på jorden – bry deg om flokken din»

❤ ❤ ❤

«Resepten på et godt liv er å gi litt mer faen»

❤ ❤ ❤

«Alle har et medfødt menneskeverd som man ikke skal tulle med»

❤ ❤ ❤

«Livet er ikke perfekt, uten feil og fandenskap. Vi må godta oss selv og hverandre som medfødt feilvare.»

❤ ❤ ❤

«En fin resept for livet er å ikke hele tida legge målene for kropp, livsstil, samliv, kariere så langt borte at du aldri når dem.»

per på stranden

TUSEN TAKK FOR VAKTEN PER !

Du vil bli savnet av langt flere enn dine nærmeste!

HVIL I FRED

❤ ❤ ❤

To wake up feeling «blue»

Todays post in English

Post election day in Norway….

Disappointed

Sad

A bit discouraged

meg tegning trist

This didnt end the way I wanted it to…

I wanted change

to something better

A warmer society

A more including society

A society where we want whats best for everybody – not just for our self!!

død på stranden

A society that doesn’t criticizes and diminish others love….

PRIDE

I am surprised by some of the voters…

People I know who chose their politic party based on;

Who they like as a person…not their politics…

or a party that has one cause they agree on…..and just forget about the rest…

Or those who choose a party because they think one of the persons has gotten to much criticism??

Or like some of Trumps voters ( and some in this country to) said; «he speaks his mind»

Most people do! – They are just not as extreme int their views…..so it isn’t as spectacular when they say something.. (common decency some would call it…)

Where is the community-bond we felt after 22 july?

The time when our politicians agreed on a more careful politic criticism  and no harassment of people

 

22 juli

Many of our politician in many of our parties could do better regarding this..

I hope most of you who voted, know who  and what you voted for..

That you read their program…

Do they support the disability benefits?

What do they do for the elderly and the low paid- workers?

Do they «believe» in global warming? And do they have a plan??

Will they secure equal health care for everyone – both rich and not so rich??

Is the tax-cuts for you or just the richest among us?

How will they treat ( maybe your son/daughter – grandchild’s) future gay rights?

What are their views on human rights and dignity for all?

20170814_074003

I wonder

I wonder about our politicians

I wonder about those who has the power

They know whats the right thing to do

Still they dont

I wonder about our children

I wonder about those who trust us

What do they think about the choices we have made?

What do we leave them with?

I wonder about God

I wonder about the Almighty

Why does he let som starve

When others eat them self to death?

I wonder about us that has so much in life

I wonder about those who suffer

Why do we accept each others destiny?

What gives us the right?

 

FB_IMG_1505051905487

I believe in democracy

I am glad for everyone that voted

It is our duty

It is our chance to tell how we want things to be

As Frank Årebrot said ( a very well known election researcher in Norway who died 2 days ago):

«Sitting home is half a vote to those you like the least»

I manage the defeat as I should;

I bend to the majority…

I hope the majority doesn’t get dissapointed

Dissapointed like me

 

badebilde

I think Norway has gotten a bit colder

I am a bit scared

I still hope for change

I hope some personalities will be taken out of the government

I hope those who has the power – knows how to do the right choices…

And I hope for a better election in 4 years..

lykke

 

I WISH YOU ALL WONDERFUL DAY

«wether its blue or not»

❤ ❤ ❤

Å våkne til en BLÅ «mandag»….

Skuffet

Trist

Litt motløs

meg tegning trist

Det var ikke slik jeg ville det skulle gå….

Jeg ønsket en endring…

til det bedre.

Et litt varmere samfunn

et litt mer inkluderende samfunn

Et samfunn hvor vi ønsker det beste for andre mennesker – ikke bare oss selv!!

død på stranden

Et samfunn der vi ikke kritiserer og nedgraderer andres kjærlighet….

 

PRIDE

Jeg forundrer meg over mange som stemmer

Folk jeg kjenner som velger et parti på bakgrunn av ;

hvem de liker av politikerne…..ikke sakene partiet står for

et parti som har en sak de er enige i…..resten glemmer de…

Eller de som stemmer på et parti fordi de syns en av personene har fått for mye kritikk????

Eller som Trump velgerne ( og noen av velgerne her til lands også) sa: «han sier sin mening…..»

Det gjør de fleste andre også – de er bare ikke så ekstreme i sine meninger….så det blir ikke like «spektakulært» når de snakker (…folkeskikk ville noen kalle det…)

Hvor er fellesskapsfølelsen og kjærligheten vi delte etter 22 juli?

Tiden da politikerne var enig om vær-varsom politikk og ikke trakassering av andre mennesker?

22 juli

Her er det mange politikere på tvers av partiene som kunne gjort det bedre..

Jeg håper de fleste av de som gikk til stemmeurnene vet hvem og hva de stemte på..

At man har satt seg litt inn i partiprogrammet til partiet…

Støtter de deg som er uføretrygdet?

Hva gjør de for minstepensjonister og de lavtlønnede?

«Tror» de på global oppvarming?? Og har de en plan??

Vi de sikre lik helsehjelp til alle? Rike og mindre rike?

Er skatteletten de gir – til deg, eller til de rikeste iblant oss?

Hvordan vil de behandle (kanskje din sønn/datters – barnebarns) homofile rettigheter?

Hva er deres syn på menneskerettigheter og menneskeverd

20170814_074003

JEG UNDRER

Jeg undrer meg over politikerne

Jeg undrer meg over de som styrer

De vet hva som er rett

Likevel gjør de det ikke

 

Jeg undrer meg over barna

Jeg undrer meg over de som stoler på oss

Hva tenker de om valgene vi har tatt?

Hva er det vi etterlater?

 

Jeg undrer meg over Gud

Jeg undrer meg over den allmektige

Hvorfor lar han noen sulte?

Når andre får ete seg i hjel?

 

Jeg undrer meg over oss som har det godt

Jeg undrer meg over de som lider

Hvorfor godtar vi begge hverandres skjebne?

Hva gir oss rett til det?

FB_IMG_1505051905487

Jeg tror på demokratiet

Jeg er glad for alle som stemte…

Det er vår plikt

Det er vår sjanse til å si hvordan vi vil ha det

Som Frank Årebrot sa:

«Hjemmesitting er en halv stemme til dem du liker minst.»

Jeg tar nederlaget som jeg skal;

Jeg bøyer meg for flertallet…

Jeg håper bare flertallet ikke blir skuffet…

Ikke så skuffet som meg…

badebilde

Jeg syns Norge har blitt litt kaldere…

Jeg er litt skremt

Jeg håper likevel på endringer

Jeg håper enkelte «personligheter» forsvinner ut…

Jeg håper de med mest makt – vet å gjøre de rette valgene i denne perioden

Og jeg håper på et bedre valg om 4 år….

lykke

 

«Men av og til når tegnan blir førr tydelig
Og dem som sett med makta gjør mæ skremt
Når de fine ordan demmes bi motbydelig
Og tankan bak e jævli’ dårlig gjemt
Da har æ ei som vet at folk vil våkn’ opp
Og at vinden ifra høyre snart vil snu
Ingen e så go’ som du da, ingen e så go’ som du»

ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG FIN ONSDAG –

«blåmandag» eller ei….

❤ ❤ ❤

To climb a mountain…..

Todays post in English

It is that time of year again

The weekend we´ve planned for all year…

Looked forward too

What peak to climb this year?

Where should we travel?

Where should we stay?

For 9 years we have traveled and climbed mountains with our colleagues

These are the mountains we have climbed:

Melderskin in Rosendal

melderskinn

Kjerag/Bolten and Prekestolen

Hornelen, Store Smørstabbtind, Slogen, Fanaråken, Breidablikk an also all the way up in the spier of Nidarosdomen….

hornelen

A doctor from Africa visiting our hospital in Bergen wrote about his meeting with the strange Norwegians….

One Sunday morning he sat by his window and saw a crowd of people  walking by , continuing up the mountain. He threw his clothes on and hurried after them curious to see what was going on?

it was a long walk and he couldn’t believe it when he realized that they only went up the mountain to eat their lunch just to go back down again…..In Africa they walked only to get something or to go somewhere…

He also asked the question: How far up the mountain must Norwegian go before they start greeting each other?»

SO WHAT DO WE DO AT THE TOP

we drag ourselves up the mountainside

20170909_102848

Some turns before they reach the top

Thats ok!

we eat and drink some

Talk a lot

Laugh even more….

maybe drink some champagne, cider or beer…:)

20170909_174447

Take «some» pictures at the top….often with our hands in the air…..dont know why…..just something we do…

20170909_142935

Change out of sweaty clothes

and turn back down again…

when we get back down  we party and have fun!

and the next day we go back home…

Why do we do this every year?

Whats the point?

If you ask that question you have never been on a mountain top…

seen the view…

experienced that «good tired» feeling after an physical challenge

And also;

It is social

It is so fun

It is so important to our work environment

20170909_142648

This year we went to SKÅLA in Loen

We went from sero meters above the ocean to 1848 meters above the Ocean ( 2021 yards) in only 8 kilometers… ( =4mi 1708.906yd)

So very steep!!

Challenging hike…

Maybe one of the most challenging we´ve been on…

But it was fabulous

It was great

 

20170909_145542

We had snow on the top

1150 moh

And we took a swim at 1150meter ( =1257yd 1.96ft)  above the ocean in perhaps 4 og 5 degrees celsius ( 39 fahrenheit)  Only 2 of us went in!

The day after we took the sky-lift op to the Via Ferrata….before going home…

Next time I will climb it…..maybe…..

 

20170910_113036

We got to see basejumpers in wing-suits throwing themself off the cliff…

 My palms were swetty, but I did manage to film them…

» What if they crash into the mountainside??» I gasped. » What will we do than?»

 » We cant do anything than – you will have to call Your boyfriend» One of the doctors replied 🙂

(My boyfriend is a funeral agent 🙂 )

received_801907283323080

We have had a wonderful weekend

We have enjoyed ourselves so much

We have sore, heavy and stiff legs as proof! 🙂

We will do the same next year

But in a different part of our country- on a different mountain

THANKS SO MUCH TO OUR BEAUTIFUL NATURE!!20170910_113421

WE LOVE YOU

❤ ❤ ❤

 

 

 

 

 

 

TOPPTUR – eller Topp tur? Ja takk begge deler…

Da var det den helgen igjen..

Den vi planlegger og gleder oss til hele året…

Hvilken topp skal bestiges i år?

Hvor skal vi reise?

Hvor skal vi bo?

I 9 år har vi dradd på topptur med jobben

Disse toppene har vi vært på;

Melderskin I Rosendal

melderskinn

Kjerag/Bolten og prekestolen

Hornelen, Store Smørstabbtind, Slogen, Fanaråken, Breidablikk og faktisk en tur opp i tårnet på Nidarosdomen….

hornelen

En lege fra Afrika som hospiterte på Haukeland universitetssykehus for noen år siden skrev en kronikk om sitt møte med oss «rare» nordmenn.

Han satt i Haukelandsbakken en søndag morgen, da han så horder av mennesker toge forbi hybelen hans og videre opp mot fjellet. Han kastet på seg klærne og fulgte etter for å se hva som skulle skje – Hva det var de skulle se på???…….

Det ble en lang tur og da han forstod at de bare gikk langt opp på fjellet for å spise lunsjen sin, for deretter å gå hjem igjen…trodde han ikke sine egne øyne….

«I Afrika går vi langt for å hente noe eller komme til et sted…… «

Han stilte også spørsmålet: «hvor langt opp på fjellet må Nordmenn før de hilser på hverandre?»

Så hva gjør vi på toppen?

Vi sliter oss opp….

20170909_102848

noen snur før toppen…

Det er helt greit

Vi spiser og drikker litt på turen….

prater masse…

Ler..

Drikker kanskje litt champagne, sider eller øl…:)

20170909_174447

Tar «noen» bilder på toppen

Ofte med hendene i været….vet ikke helt hvorfor….men det er bare noe vi begynte med…

20170909_142935

Bytter våte klær med tørre

Så snur vi og går ned igjen….

Vel nede feires selvsagt turen med fest og gøy

og dagen etter drar vi hjem igjen…

Hvorfor gjør vi dette år etter år?

Hva er vitsen?

hvis du spør om det….

har du aldri vært på en fjelltopp..

Opplevd den fantastiske utsikten

kjent på den «gode trette» følelsen etter en fysisk utfordring…

Dessuten;

Det er sosialt

Det er såååååå kjekt

Det er så viktig for miljøet på arbeidsplassen vår

20170909_142648

I år var vi på Skåla i Loen

Turen gikk fra 0 meter over havet til 1848 moh. på 8 km…

Så bratt!!

Tung tur..

Kanskje en av de tøffeste vi har vært på…

Men det var fantastisk

Det var flott

20170909_145542

Vi fikk snø på toppen

1150 moh

Og vi badet på 1150 moh. – ca 4 -5 grader i vannet.. ( kun 2 av oss)

Dagen etter fikk vi tatt sky-liften opp til via Ferrataen…..

neste gang skal jeg klatre den også!!!! ………..trur eg………

20170910_113036

Der fikk vi sett basehoppere med vinge drakter hive seg utfor stupet…..

Jeg hadde klamme håndflater, men klarte likevel å filme dem….

«Tenk hvis de smeller inn i fjellveggen» gispet jeg «hva skal vi gjøre da?»

«Da er det ikke noe vi kan gjøre – da får du ringe mannen din» kom det tørt fra overlegen 🙂

(Kjæresten min er gravferds agent.. 🙂 )

received_801907283323080

Vi har hatt en fantastisk helg

Vi har storkost oss

Vi har såre,tunge og stive ben som bevis:)

vi gjør det samme til neste år

bare på et annet fjell…

TUSEN TAKK TIL DEN FANTASTISKE NATUREN VÅR!!

20170910_113421

VI ELSKER DEG

❤ ❤ ❤

 

 

 

His heart stopped 3 times! «We» saved him!

Todays post in English

I remember working in a regular hospital ward many years ago

Many of our patients stayed for a longer period of time

We got to know them

They got to know us

Some were soooo grateful

and we got a lot of feedbacks;

…that we did a good job

……that we made a difference to them

……that we were appreciated

Either in form of words

flowers

hugs

and many times in form of chocolate

usually  confectionary

konfekteske

That is very rare were I work now….

We deal with acute and critical injured patiens

Life treating situations

afterwards the patient continues through the system

Without ever knowing us

without ever «meeting» us

Without ever knowing we were there….

Of course they know what has happened to them

And that someone saved their life

But not that it was us

Not that it was me…

It doesn’t really matter that much

When you deal with life threatening situations….

when you treat critically injured patients

You realize that your effort is of value

You know you make a difference

It is gratification enough!

It gives a pride and joy in our profession that is hard to describe…

10th of may 2017 a helicopter crashed into the sea at the harbor in Bergen

helikopterstyrt

In the helicopter there were 3 men

David Tang, Charles Chan og Quentin Smith

They all got out of the helicopter that was upside down in the water,

Quentin and David by their own – Charles was saved out by Quentin..

They were all conscious when they broke the surface

But when David got up, he inhaled exhaust-gas and swallowed aviation fuel…

He quickly lost consciousness and went into cardiac arrest..

Several lucky factors contributed to the further chain of treatment ending as well as it did…

Redningsselskapet ( rescue company at sea) was near by due to another assignment

They startet CPR quickly

Helikopter_Foto_Norsk Luftambulanse

The air ambulanse were soon at the scene

and advanced life saving treatment were initiated

A very accomplished doctor secured the airways and quickly decided that all lifesaving efforts should be done…

This is an important, but difficult decision to make in each cases – but it has to be considered carefully because it must be both ethically and a certain chance of survival..

The intensive care that David received at the hospital was of top quality

Which resulted in Davids full recovery and discharge from the hospital only 16 days later

A SUCCSESS STORY

DAVID

Yesterday we were so fortunate to hear Davids story, told by himself and the people that saved him

He started his lecture by saying; » My heart stopped 3 times – I am an ex-dead man!»

FB_IMG_1504853578564

We are attending a trauma-congress in Førde, Norway and Davis wanted to come and show his gratitude by telling his story

I thanked him and expressed how wonderful it is for us to hear patiens stories and views…..it doesn’t happened to often..

They usually continues trough the system before they are conscious

It is how it should be…

But sometimes a confectionary is given to us as well

One like David

Who gratefully thanks for everything that has been done for him..

Who tells us how important this was for him and of course his family….

Who puts a face and a personality to all the patients we meet as a trauma team:

traumeteam

«Was I a part of the team that rescued him?» he asked

«No I wasn’t»

But I, as most of my colleagues  has treated similar patients…

And when we hear success stories like this one, we are so proud on our colleagues behalf..

We are so proud of our profession

We are so proud of our job

The truth is that David was saved by several lucky circumstances – combined with very accomplished physicians and health care personell

Especially rapid start of CPR ( cardiac and pulmonary rescue)

As the attending doctor in ICU that night stated;

We have high quality intensive care at our hospital – but that doesn’t amount to much if those who are near by when the accident occurs doesn’t start CPR…

We have to start saving life at once!!

Lucky for David the Sea rescue company was near by when it happened

Without them he probably wouldn’t have reached the hospital alive…

rs

The RS company is a voluntary company and they save many lifes at sea each year

Their motto is;

Nobody is going to drown

David didnt drown!!

Thanks to them…

To thank them, the 3 men from the helicopter has decided to donate 2,8 million Norwegian kroners to the RS

I am sure they will be well spent

More lives will be saved

LEARN CPR !!

IT SAVES LIVES!!

❤ ❤ ❤

PS; I was not involved in the treatment of David and has not shared any privileged information – all this can be read in the newspapers or heard in Davids interviews.

 

To read more about the story:

helicopter crash

 

 

 

 

Hjertet stoppet 3 ganger – «I am an ex-deadman»

Jeg husker da jeg jobbet i vanlig avdeling på sykehuset

Mange pasienter lå flere døgn hos oss, noen over lengre tid..

vi ble kjent med dem

og de med oss…

Noen var sååååå takknemlige

og man fikk tilbakemelding på at man hadde gjort en god jobb…

….at man hadde utgjort en forskjell

at man ble satt pris på….

Enten i form av ord

Blomster

Klemmer

og mange ganger i form av sjokolade

som regel konfekt…

konfekteske

Sånn er det sjelden der jeg jobber nå

vi tar oss av akutt kritisk syke

vi er der når det står om livet

og etterpå drar pasienten videre i systemet…..

Uten noen gang å kjenne oss,

uten å «møte» oss,

uten noen gang å vite at vi var der,

De vet selvsagt hva som skjedde og at «noen» gjorde en innsats

men ikke at det var oss,

ikke at det var meg….

Det betyr egentlig ikke så mye

Når man får være med å behandle akutt kritisk syke/skadede pasienter

så kjenner man på alvoret ved liv og død

man skjønner at innsatsen en gjør er av stor betydning

og man vet at en gjør en forskjell

Det er ros nok

Det gir en stolthet og glede i yrket som er vanskelig å beskrive…

 

10 mai 2017 styrtet et helikopter i byfjorden i Bergen

helikopterstyrt

Ombord var 3 menn

David Tang, Charles Chan og Quentin Smith

Alle kom seg ut av helikopteret som lå opp-ned i vannet,

Quentin og David ved egen hjelp – Charles ble hentet ut av Quentin..

Alle var bevisst da de kom opp til overflaten…

Men da David kom opp, inhalerte han eksos- gass og slukte flybensin…..

Han mistet fort bevisstheten og fikk etterhvert hjertestans…

En rekke «heldige» faktorer gjorde at det videre forløpet gikk så bra som det gjorde;

Redningsselskapet var like i nærheten grunnet et annet oppdrag

de kom raskt og startet gjenoppliving

Helikopter_Foto_Norsk Luftambulanse

Luftambulansen var raskt på plass

og avanserte livreddende tiltak ble iverksatt umiddelbart

En dyktig lege fikk sikret luftveiene og avgjorde fort at alle tiltak for å redde liv skulle iverksettes…

Dette er alltid en vurdering ( en vanskelig sådan) fordi det skal også være etisk forsvarlig og en viss mulighet for å lykkes…

Videre intensiv behandling på sykehuset var av topp kvalitet

Noe som gjorde at David ble utskrevet bare 16 dager etter hendelsen…

EN SOLSKINNSHISTORIE

DAVID

Igår var vi så heldig å få høre David`s historie fra ham selv og de som var med å redde livet hans…

Han startet med å si; «My heart stopped 3 times. I am an ex-dead man»

FB_IMG_1504853578564

Vi er på traume-kongress i Førde disse dagene og David ville komme og dele sin historie fordi han er så takknemlig for det som ble gjort..

Jeg takket ham varmt etterpå og uttrykte hvor fantastisk det er for oss som jobber med akutt/kritisk syke å få høre slike pasient-historier etterpå…. det er sjelden vare for oss

De sendes som regel videre i systemet, før de våkner og før vi får bli kjent med dem

Det er som det skal være…

men noen ganger dukker det opp en konfekt til oss også…

En konfektbit som David

Som takker hjertelig for det som ble gjort for ham…

Som forteller hvor viktig dette var for nettopp ham og ikke minst familien hans…

Som setter et ansikt og en personlighet til alle pasientene vi møter som traume-team;

traumeteam

«Var jeg med i teamet som reddet ham – did you see me?» spurte ham meg.

«Nei, det var jeg ikke»

Men jeg har som de fleste av mine kollegaer vært med i team som har behandlet lignende kritiske skadde pasienter…

Og når vi hører slike solskinnshistorier blir vi SÅ stolt på vegne av egne kollegaer

Vi blir så stolt av yrket vårt

Vi blir så stolt av jobben vi gjør

Sannheten er at det som reddet David var en rekke heldige omstendigheter – kombinert med dyktige redningspersonell…

IKKE MINST RASKT IGANGSATT LIVREDDENDE FØRSTHJELP PÅ STEDET!!

Som vakthavende lege på intensiv den kvelden sa:

Vi har høy kvalitet på intensivbehandlingen på sykehuset – men dersom de som er der når ulykken skjer, ikke kan akutt førstehjelp og hjerte – lunge redning – betyr det ingenting ….

Man må gå igang med å redde livet umiddelbart!!!

Heldigvis for David var redningsselskapet like i nærheten da det skjedde

uten dem hadde han mest sannsynlig ikke nådd inn til sykehuset engang…

rs

Redningselskapet er en frivillig organisasjon og redder utallige liv på sjøen hvert år

Deres motto er;

Ingen skal drukne!

David druknet ikke!!

takket være dem….

til takk donerer han og de andre ombord i helikopteret 2, 8 millioner til RS

Det kommer nok godt med…

Som frivillig organisasjon er de helt avhengig av donasjoner

Flere liv vil bli reddet..

For meg var det å få møte David og høre ham fortelle historien sin selv….

….. se det positive resultatet av jobben vi gjør…

en skikkelig konfekt – en som kommer til å smake lenge….

LÆR DEG HJERTE – LUNGE REDNING DU OGSÅ

DET REDDER LIV ❤ ❤ ❤

PS;Ingen taushetsbelagte opplysninger er delt i denne bloggen – alt som er skrevet her kan man lese i avisene/høre under intervjuet av David – Jeg deltok ikke i behandlingen av David.

Les hele historien her:

helikopterstyrten

 

 

 

 

 

Deadly offended!!!!

Todays post in English

Got an email today….

…….asking me if I wanted to participate in the golf-clubs senior tournament!!!

20170903_141558

There are several ways to react to this….

«Nice that they want to include me……»

But senior tournament????

HELLO!!!!

ME?????

Who are only 29????

It is not very easy to continue that self-deception when I get invited to events for 50+

Of course I could have replied;

«Sorry !!! but I am not that old»

But I didnt…..

The truth is that I am only a year short….

 

20170903_143004

So why is age that important?

Why shouldn’t you ask a lady her age?

Why do I cling to the number 29?

Where was I – at the age of 29?

Mother of 4 children at the age 1 -8

BUSY!!!

Not much time for my self…

ungene

But what a wonderful time………even though I dont want it back…

Everything has their time

Every age its charm…

But why than, do I try to peel off the years that has past??

……..with them I´ll also erase :

All my experiences….

Everything that I have learned….

All that has happened to me…

All my acquisitions…

skyteguri

Everything that I have seen

My wisdom

All my accomplishments

Maturity…..

20170530_093553

My kids are grown ups now

And we have a totally different relationship..

I can enjoy a wine – evening with my girls and bonus children…

20170719_130429

I can enjoy a great day at the golf course with my son and trainer 🙂

I can ask my oldest son for advice – because he is often more sensible and reflected than I am.

I can do as I choose with my leisure time…

Go on a trip with my boyfriend if I want

I dont have to go to any school if I dont want to my self

I have a great job – that I love!

 

anestesijanecke

I have good economy

I own my own house and car

I have learned how to play golf ( never a blog without mention golf 🙂 )

 

20170808_163046

So why would I want to erase all these years?

and cling to 29???

Of course I dont want that…

I want both!!!!

Keep everything that these years have given me…..but stay 29 as well 🙂

Why???

well…mostly it is a joke…

…..but there is some seriousness to it as well….

I dont need to get much older now…..

Not so much about the looks…..maybe 🙂

Every age has its charm as I pointed out earlier….

….and if you are wise, you have a lover  your own age – to make sure you aren’t the only one aging….;)

 

20170706_173726

No, it has more to do with our limited time here on earth to be honest….

A bit frightening to think about….

I would like live for ever…

I read somewhere, that if you only believed strongly enough…

and you send these thoughts out into the universe..

showing gratefulness in advance…

It will happened

cropped-meg.jpg

SO;

DEAR UNIVERSE ❤

I FULLY BELIEVE THAT I AM FOREVER 29 YEARS OLD ❤

THANK YOU IN ADVANCE ❤

 

hopp i regnbuen

I WISH YOU ALL A WONDERFULL THURSDAY

❤ ❤ ❤

Dødelig fornærmet!!!

20170903_141558

Fikk en melding med spørsmål om jeg ikke ville delta på senior turneringen i golfklubben!!!!

Det er jo flere måter å ta det på…..

Fint at de tenker på meg og vil ha meg med…

Men, senior-turnering???

HALLO!!!!

JEG?????? 

Som bare er 29????

 

 

 

Det blir jo ikke så lett å opprettholde det selvbedraget når folk inviterer meg på turnering for 50+

Jeg kunne selvsagt bare svart;

«Beklager sååååå gammel er jeg ikke!»

Jeg gjorde ikke det….

I sannhetens time så er jeg jo bare et år unnna….

 20170903_143004

Så hvorfor er dette med alder så viktig?

Hvorfor skal man ikke spørre en dame om alderen?

Hvorfor klamrer jeg meg til tallet 29?

Hvor var jeg egentlig da jeg var 29 år?:

Mor til 4 barn i alderen 1 – 8 år….

TRAVELT!!!

Ikke mye tid til meg selv da nei….

ungene

Men for en herlig tid!!………………….Selv om jeg ikke ønsker den tilbake..

Alt til sin tid

Hver alder sin sjarm

Men hvorfor prøver jeg da å skrelle bort alle årene som har gått??

…..for med dem forsvinner jo også;

Alle erfaringene

Alle opplevelsene

Alle ervervelsene mine

skyteguri

Alt jeg har lært

Alt jeg har sett

Min visdom

Mine prestasjoner

Modenhet….

20170530_093553

 

Nå er jo ungene voksne

og vi har et helt annet forhold

Jeg kan ha vinkvelder med mine døtre og bonusbarn

20170719_130429

Jeg kan kose meg på golfbanen sammen med min sønn og trener 🙂

Jeg kan be min eldste sønn om råd i vanskelige spørsmål – fordi han er mange ganger mer fornuftig og reflektert enn meg….

Jeg kan gjøre som jeg vil med fritiden min

 

Reise på tur med kjæresten når jeg har lyst

Jeg trenger ikke gå mer på skole om jeg ikke ønsker det selv

Jeg har en god jobb – som jeg trives med

anestesijanecke

Jeg har god økonomi

Jeg har mitt eget hus og bil

Jeg har lært meg å spille golf ( aldri en blogg uten at det blir nevnt 🙂 )

20170808_163046

Så hvorfor vil jeg viske bort alle de årene

og klamre meg til 29??

Jeg ønsker selvsagt ikke det…

Jeg vil ha i både pose og sekk

Beholde alt jeg har tilegnet meg……..men samtidig være 29 🙂

Hvorfor???

Tja….det meste er vel spøk…

…..men det ligger vel et lite alvor i det også?

at man ikke ønsker å bli så mye eldre nå…

Ikke så mye pga utseende…..kanskje 🙂

Hver alder har jo sin sjarm som sagt…

og er man smart, er man sammen med en på sin egen alder slik at man ikke er den eneste som eldes 😉

20170706_173726

Nei det handler vel mer om den begrensede tiden vi har her på jorden hvis jeg skal være ærlig…

Litt skremmende å tenke på…

Jeg ser helst at livet varer evig..

Jeg leste et sted at bare man trodde sterkt nok på noe….

og bare man sendte disse tankene ut i universet….

Var takknemlig for dem på forhånd…

….så ville de skje

cropped-meg.jpg

SÅ KJÆRE UNIVERS ❤

JEG TROR FULLT OG FAST PÅ AT JEG ER EVIG 29 ❤

PÅ FORHÅND TAKK ❤

hopp i regnbuen

ØNSKER DERE ALLE EN STRÅLENDE ONSDAG

❤ ❤ ❤

DEADLINE!!!!

TODAYS POST IN ENGLISH

Vacation

20170814_071118

Golf

20170808_142349

Quality time with my boyfriend

oss på fjelet

Job projects that has to be finished

blogging…

my office has been turned into a guest room for the time being…

The excuses are many

But the result is the same:

I havent been writing on my book for weeks!!

Bilde2

Not that I have writers block or anything…

I just haven’t prioritized it..

Been postponing and postponing….

Its like when I have taken a too long vacation from exercising and gain a few to many ponds;

«Ill start eating healthy and exercise on monday again»

Then comes monday, but it turns out that we have been invited to a party on Wednesday….there will of course be cakes….

No sense in starting a healthier lifestyle before that

And then Wednesday has past, but now the weekend is coming up pretty soon….

Nobody starts a diet on a weekend???

No better just wait until the next monday…

20170807_083954

Some times I postpone projects like that for weeks….fool my self with different excuses….

Until I finally pull myself together and go «all in»

Thats were I am at with my writing right now…

Deadline is coming up and I have to get back to writing my book

I want to

This monday it is going to happen!!

I will get back to exercising, healthier nutrition and writing every day!!

So today I got up early ( 05.15)

trained for 30 minutes

walked the dogs

and wrote this blog

And tonight I have  planned to write for 1 hour on my book

utsikt fra skriveplassen

I have started!!!

hopp i regnbuen

So no cake-invitation for us this week please!

I WISH YOU ALL A WONDERFULL MONDAY

❤ ❤ ❤