An impatient juggler

yesterdays post in English

eidsvåg

The plan is ready

Lets start…

I wish it already started yesterday….

BUT:

We have to submit an application to the county council and wait 3 weeks for an answer…

but before that…..the carpenter has to come and draw the actual fasade changes that we want to do, and send in the application….

But before that…. we first have to get an answer to the previous application to build a garage….…because there is no point in getting an new entrance at the other side if there is not going to be a garage at that side….

huset fra garasjeplass

Inside the carpenter surely can start working???

yes……..but than the electrician first has to fix all the loose wires and make new sockets….

….but then the plumber has to come and change our water heater….

20180310_152641

The kitchen has to be ordered because it takes 6 weeks to get it here…

but then the carpenter has to come and give exact measurements for the hight of the floor after soundproofing….

20180324_130826

………but then the electrician has to come and fix all the wires that has to go in the floor…

…..and also the plumber who has to fix the plumbing for the new kitchen

I FEEL LIKE A JUGGLER WITH A 1000 BALLS IN THE AIR AT THE SAME TIME… 😓😓

As if that wasnt enough:

My house is being put out for sale….

So at the same time as our project with renovating our new home….

I have in my old house;

Painted all the white-wood white

all lists that were missing has been put up

damages and missing parts has been fixed

a bit sealant here and there

+ moved a lot of our stuff into our new home were there actually isnt any room for it ……

During easter we made everything ready for the photographer that was supposed to come right after easter Holliday ( last for a week here in Norway)

The house were cleaned and every excess and personal stuff were put into drawer, cabinets and the garage….

You are supposed to get the «hotel feeling» seeing the pictures or coming for a view, I have been told….🤔

The outside areas were cleared….

Power washed – but that resulted in our very own private skating rink….

Outside flowers were bought….but of course they had to stay inside due to the cold….

Garden furnitures with pillows and everything were put out…..but of course we couldnt sit there….in -5 celsius ( 23 fahrenheight)

At 08.15 am the photographer were supposed to come and everything was ready.

At 07.10  am the message about being ill and having to reschedule ticked in……🤤😝😫

20180121_144110

NO!!!!!!! NOT ACCEPTABLE!!!!!

I forced them to send someone else…..

She came at 4 pm

10 TO 4  IT STARTED TO SNOW

20170909_145542

But pictures were taken – and those inside I am sure is great…

and luckily my brother in law took som great drone pictures of the house during easter when the sun was out 🙂

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

So things are moving forward….

But waaaaaay to slow for an impatient soul….

oh well….

House sale is planned in a couple of weeks…

and yesterday some of the craftsman started working at our new home…

HOPEFULLY WE ARE IN BEFORE CHRISTMAS……. 😁

20171014_210255

HAVE A WONDERFUL WEEK COMING UP

❤ ❤ ❤

we will be tearing down walls……

En utålmodig sjonglør 😓

 

eidsvåg

Planen er klar…..

Det er bare til å sette i gang….

Skulle helst vært påbegynt i går……

MEN:

Det må søkes kommunen og vente i 3 uker på svar…

Men før det…… må snekkeren komme og tegne fasade endringene vi ønsker og faktisk sende inn søknaden…

Men vi må først få svar på garasjesøknaden fra kommunen…fordi det ikke er vits å lage ny inngang på endeveggen om ikke det kommer garasje på den siden…

huset fra garasjeplass

Innvendig kan vel snekkeren begynne å jobbe…??

Joooo…… men da må elektrikeren først komme å fikse løse ledninger og nye kontaktpunkt…

…..og da må rørleggeren komme for å bytte varmtvannsberederen.

20180310_152641

Kjøkkenet skal bestilles for det tar 6 uker før det kommer….

……men da må snekkeren komme med eksakte  mål på hvor høyt gulvet blir etter lydisolering…

20180324_130826

………men da må elektrikeren komme og fikse det elektriske som skal legges i gulvet…..

og ikke minst rørleggeren som skal legge rør til det nye kjøkkenet..

Jeg føler meg som en sjonglør med 1000 baller i luften samtidig… 😓😓

Ikke nok med det:

Huset mitt skal selges….

Så samtidig med prosjektet i vårt nye bo….

Har jeg i  huset som skal selges:

malt all furu hvit

alle lister som manglet er blitt satt opp

skader og mangler er fikset

ny fugemasse her og der…

+ flyttet masse av tingene ut i vårt nye bo, hvor det egentlig ikke er plass til noe akkurat nå….

I påsken klargjorde vi salgsobjektet for fotografering som skulle skje uken etter:

Huset ble vasket og alt overflødig og personlig  ble stuet i skuffer, skap og garasje….

Man skal visstnok få «hotell-følelse» når man ser bilder eller kommer på visning…🤔

Uteområder ble ryddet…

Høytrykkspylt – men det endte med at vi fikk vår helt egen skøytebane….

Ute blomster ble kjøpt inn….men de må selvsagt stå innendørs pga kulden…

Hagemøbler ble satt ut med puter og det hele……men der kunne vi selvsagt ikke sitte….det var jo -5 grader….

Kl 08.15 skulle fotograf komme og alt var klart.

Kl 07.10 kommer melding om sykdom og utsettelse…🤤😝😫

20180121_144110

NEI!!!!!!! IKKE AKTUELT!!!!!

Jeg trumfet gjennom at de måtte få sendt en annen…

Hun kom 16.00….

15.50 begynte det å snø….

20170909_145542

Men bilder ble tatt – de innomhus ble nok bra…

og heldigvis har min svoger tatt drone-bilder av huset i strålende sol i løpet påsken 🙂

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

Så ting kommer på plass….

Det går selvsagt aaaaaaalt for sent for en utålmodig sjel……

men men…….

Hussalg er planlagt til om et par-tre uker….

Og i går begynte «noen»  av fagfolkene å jobbe i vårt nye bo….

SATSER PÅ Å VÆRE PÅ PLASS TIL JUL……. 😁

20171014_210255

HA EN STRÅLENDE HELG ALLE SAMMEN

❤ ❤ ❤

vi skal bruke helgen på å rive vegger…..