FIRE!!!!

Todays post in English

No, I didn’t wake up to someone screaming those words at me

Thank God!

It was the middle of the day and I was awake

Had just gotten home from the store

The house was burning

Flames licking up trough the roof

It had already spread to one neighbours house

Sirens could be heard far away, but getting closer

«The help on its way»

But not quickly enough

Flames doesn’t wait…..

They work fast and ruthlessly

Luckily not in my house…

brann langarinden

but in a row of 5 houses..

Just below our street

Thank God it was the middle of the day…

No one got trapped in the burning houses

But there were drama and panic

6 fire trucks at least

Police

Ambulances

A man crawls on to the roof of his house, only in a t-shirt and shorts….

a garden hose in his hand…

20180609_153748
a man on the roof on the left side of the fire

ducks under the smoke and tries to stop the fire from getting to his house..

He is ordered back down by the firemen

It is to dangerous

Not worth it

Other houses near by are being asked to water their houses and lawn

It has been dry for so long

People arriving on bikes

Dogs that are never walked this way – has been dragged along by their nosy owner

People standing on rocks

climbing fences

HAS TO SEE!!

«what is it with people» ? I think to my self

Standing on my terrace with panorama view of the burning houses below me…

Staring like everybody else

Saying to my self that I have to be watching out for the fire not to spread to my house

Actually I don’t live close enough for that to happen…

If I am being honest…

Especially when the firemen has arrived with their big firehoses…

They are in control now

But I keep on watching

For a long time…

There is something about flames

attractive in a scary way

and of course rooting for the firefighters looking so awesome standing on the roof of the burning house

20180609_155923

But 6 apartments are totally burned out!

Thinking of what that means for 6 families!

Everything they owned is gone!

«Stuff is just stuff and you get it back trough the insurance»

«The most important is that no one got hurt»

Of course!

BUT STILL….it must be permitted to be sad about what you’ve lost as well!

That favorite dress..

Maybe a christening robe that has been used for generations?

Jewelry from a dead grand mother?

drawing from the kids

the youngest favorite toy that she just cant sleep without

and not to mention a home

brann 2

When do they get that back?

Not for year at least

Living temporary for a long time….

My thoughts goes out to the families who lost their homes last weekend

Stuff is just stuff

But that’s easy to say when you still got all of yours….

I wish you all a good weekend

❤ ❤ ❤

AND REMEBER TO CHECK YOUR SMOKE DETECTOR – IT SAVES LIVES

 if not houses!

hjerte i hender

DET BRENNER!!!!

Nei jeg våknet ikke til at noen skrek de ordene

HELDIGVIS!

Det var midt på dagen og jeg var våken…..

Kom fra butikken..

Huset var overtent

Flammer som slikket opp gjennom taket

Det var for lengst spredd seg til en nabo`s hus…

Sirener i det fjerne

Hjelpen på vei

Men ikke tidsnok

Flammer venter ikke

De jobber fort og hensynsløst

Heldigvis ikke i mitt hus

men i et rekkehus…

brann langarinden

like nedenfor oss

Det er heldigvis midt på dagen…

Ingen brenner inne…

Men det er dramatikk og panikk

6 brannbiler minst

politi

ambulanser

En mann kryper opp på hustaket sitt bare i shorts og t-skjorte..

han har en hageslange i hånden

20180609_153748
mann på taket til venstre

legger seg under røyken og spyler for å hindre flammene fra naboens hus å spre seg til sitt….

Han blir beordret ned igjen av brannmenn

Det er farlig

Ikke verdt det..

Andre i omkringliggende hus blir beordret ut for å vanne hus og plen

sikre det mot evt gnister

Folk kommer på sykler

Hunder som aldri har vært luftet her før – er plutselig dradd med av en nysgjerrig eier

Folk stiller seg på hauer…

klatrer i gjerder…

MÅ SE

«Hva er det med folk» ? tenker jeg

» så sensasjonslystne de er»

Selv står jeg på terrassen med panoramautsikt til rekkehuset som går opp i flammer like nedenfor meg…..

Glor som alle andre

Sier til meg selv at jeg må passe på

Følge med i tilfelle brannen sprer seg og truer mitt hus…

Jeg bor egentlig for langt borte til det..

hvis jeg skal være helt ærlig..

Spesielt når brannmennene er på plass med sine store slanger…

De har nok kontroll nå

Men jeg fortsetter å se

Lenge….

Det er noe eget med flammer

Tiltrekkende på en skremmende måte

Dessuten heier man jo på brannmennene og syns de er jækla tøff der de står på taket20180609_155923

Men 6 leiligheter er totalt skadd!

Tenkt hva det innebærer for 6 familier!

At de eier og har er borte!

«Ting er bare ting og det får man igjen på forsikringen…»

«Det viktigste er at ingen ble skadet»

Selvfølgelig!

MEN det må være lov å være lei seg over tap av ting også!

Den beste kjolen…

Kanskje dåpskjolen som har gått i arv i generasjoner…

Smykker fra en bestemor som er død…

tegninger fra barna

yndlingsleken til minsten som hun ikke kan sove uten..

Og for ikke å snakke om et hjem…

brann 2

Når får man det tilbake?

i hvert fall ikke på et år..

Så skal man bo midlertidig over lengre tid…..

Mine tanker går til de familiene som mistet hjemmet sitt forrige helg

Ting er bare ting

Men det er lett å si når man har alt sitt..

Jeg ønsker dere alle en riktig god helg

❤❤❤

NB!! Sjekk røykvarsleren din!

Den redder liv om ikke hus.

hjerte i hender

 

GOODBYE MY VERY BEST FRIEND <3

Todays post in English

I am sorry for the times when I was wrongfully annoyed by you

You never were with me…

DSC_0180

Sorry for the times when I went on a hiking trip alone, when I could have brought you along

( Glad it only happened a few times)

You never wanted to go without me…

MY2

Sorry for not always meeting your eyes

When I looked at you, you always met mine

Sorry for maybe overlooking you sometimes

for the times I left in a hurry without saying goodbye

and the times I came home and didnt say; «Hi!»

MY1

You ALWAYS greeted me with joy!

sat waiting for me to come home…..

MY3

You walked me to the door and even though you didnt speak that was your goodbye

You watched out for me and always followed me with your eyes

my passer på

You were always in close proximity of me…

Never needed a leash on you…

It was closed to my feet you were most comfortable talking a walk

my ved beina

I know you loved me

I was YOUR person

I know I was the most important  to you

If I was home everything was ok

When I was sad and upset – you knew

than you would come and lay down closed to me….

IMG_0007

Suddenly you were sick

You, who had been well and healthy your hole life

In 4 days you got sicker, had pain and was not your self…

So we went to the Veterinarian

An infected uterus

had to be operated….

You were a bit scared, as you always were at the Vet.

But you would see that I would come back for you I thought….

 

20180518_121413

You never got to experience that…

Sorry for leaving you and not being there..

the very last time you drew your breath

Sorry for not knowing that, that was going to happen….

A routine operation revealed malign tumors in the liver and spleen….

The vet recommended not to wake you up again

I was devastated

With the phone in my hand, standing in the store, arms full of clothes I had just tried – I had to make a tough decision…

I had to think of you and not my self….

That was the least of what you deserved…….

When you died I stood crying at the counter bying all the clothes…

Both the ones I had planned to buy and those I had´nt ….

I was in shock – didnt think

We picked you up at the Vet and took you back to our new home soon to be done…

20180518_170603You were supposed to move there with us this summer….

Instead you got buried there…

It was a very hard day for me…

20180518_171306

My very best friend was dead and gone, never to come back….

I loved you so much ❤

I wanted to hold you in my arms forever..

PI also got to say goodbye to her best friend, who she has spend her every minutes with since she arrived at our house almost 6 years ago…

20180518_170455

I think that was a good thing to do…

She understood that you were dead…

She is mourning , but she doesn´t search for you…. or expect you to come back home

She knows your are gone

She has changed….

is more quiet….

more grown up

 

She misses you just like I do…

No more hikes to Veten with you

«Our mountain»

No more cuddling in the sofa with belly rubs and cosy snoring

my og pi på sofaen

You were a wonderful dog

A fabulous friend

and the best hiking partner ever

I will never forget you my dear and beautiful MY

Thank you so much for 10 fantastic years with you

14/12 2007 – 18/5 2018

MY4

 

 

FARVEL MIN ALLER BESTE VENN <3

Unnskyld for de gangene jeg var urettmessig sur og gretten mot deg

Ikke en eneste gang var du det mot meg…

DSC_0180

Unnskyld for de gangen jeg dro alene på tur og egentlig kunne tatt deg med…

( det var heldigvis ikke mange..)

Aldri ønsket du å gå uten meg..

MY2

Unnskyld for alle de gangene jeg ikke møtte ditt blikk

Når jeg så på deg, møtte du alltid mitt

Unnskyld for de gangen jeg kanskje overså deg

for de gangene jeg hastet avgårde uten å si farvel

for de gangene jeg kom hjem uten å si hei.

MY1

Du møtte meg alltid med glede

satt på gangen og ventet på at jeg skulle komme hjem….

MY3

Du fulgte meg alltid til døren og selv om du ikke sa noen, var det ditt farvel

Du passet på meg , fulgte meg alltid med blikket…

my passer på

Du var alltid i min umiddelbare nærhet

Trengte aldri bånd på deg…

Det var ved mine føtter du trivdes best på tur

my ved beina

Jeg vet at du elsket meg ❤

at jeg var DIN person

Jeg vet at jeg var den viktigste for deg

så sant jeg var hjemme var alt vel

Når jeg var trist og lei meg så visste du det….

da kom du og la deg tett inntil meg..

IMG_0007

Plutselig var du syk

Du som har vært frisk hele livet

En betent livmor hadde satt deg ut..

Du var ikke i form, hadde vondt og var sliten

Du var litt  redd, som du alltid var hos veterinæren…

men du ville jo se at jeg kom tilbake tenkte jeg…..

20180518_121413

Aldri fikk du oppleve det…

Unnskyld for at jeg forlot deg og ikke var der….

den aller siste gangen du trakk pusten

Unnskyld for at jeg ikke visste at det var det som kom til å skje.

En rutine operasjon avdekket store kreftsvulster og veterinæren anbefalte å ikke vekke deg igjen..

Jeg var knust

Med telefonen i hånden på Hennes & Maurits, meg armene full av klær jeg hadde prøvd, måtte jeg ta et forferdelig valg….

Jeg måtte tenke på deg og ikke meg selv…..

Det var det minste du fortjente…

Da du døde gikk jeg gråtende i kassen og betalte for alle klærne…

Både de jeg skulle ha og de jeg ikke hadde tenkt å kjøpe..

Jeg var i sjokk…klarte ikke tenke

Vi hentet deg og tok det med på Eidsvågneset…

20180518_170603Du skulle jo være med å flytte dit i sommer….

Nå ble du begravet der i stedet

Det var en forferdelig tung dag…

20180518_171306

Min beste venn var død og borte for all tid…

Jeg elsket deg så høyt! ❤

Jeg ville holde deg i armene for alltid

Pi fikk også ta farvel med sin beste venn som hun har tilbrakt hvert eneste minutt sammen med siden hun kom til oss for snart 6 år siden…

20180518_170455

Det tror jeg var en fin ting…

Hun skjønte at du var død…

Hun sørger, men leter ikke etter deg….

Hun vet at du er borte

Hun har endret seg

er mer stille

mer voksen

Hun savner deg akkurat som jeg gjør…..

 

Ingen flere turer med deg til Veten

«Vårt fjell»

Ingen flere kosestunder i sofaen med «belly rub» og «kose snorking»

my og pi på sofaen

Du var en fantastisk hund

En fantastisk venn

og verden beste turvenninne

Jeg vil aldri glemme deg min kjære flotte MY

Takk for 10 fantastiske år sammen med deg

14/12 2007 – 18/5 2018

MY4

❤ ❤ ❤

 

 

 

 

 

SORRY!!!

Todays post in English:

I know…

I should be ashamed…

and I am…

I haven’t kept my part of the deal;

I write – you read..

Of course I have explanations…

But are they excuses good enough??

Have I lost you?

If that’s the case, are you lost for ever????

I hope not…

I hope you can forgive me?….

unnskyld
SORRY!!!

BUT I AM BACK!!!!

….And I have tons to tell

A lot has happened these past months

a lot of good stuff – but one very very sad event as well

I will tell all in my next posts…

I hope you are still with me

It just isn’t the same writing without you readers 🙂

 

Here is a Dalai Lama quote for you on this Monday:

«When you talk you only repeat what you know.

When you listen you learn something New»

20180523_113828.jpg

Next blog on Wednesday !!

❤ ❤ ❤

SORRY!!!!!

Jeg vet…

Jeg burde skamme meg…

gjør det også…

Jeg har ikke overholdt min del av avtalen;

Jeg skriver – du leser..

Har  selvfølgelig forklaringer…

Men er det unnskyldninger god nok??

Har jeg mistet deg?

Og i så fall; er du «lost» for alltid????

Jeg håper ikke det…

Jeg håper du kan tilgi….

unnskyld

Men nå jeg er tilbake!!!!

….har tonnevis å fortelle

Mye har skjedd de siste månedene

masse kjekke ting – men også en veldig veldig trist ting…

skal fortelle alt i de neste innleggene mine…

Jeg håper du fremdeles er med meg

Det er liksom ikke helt det samme å skrive uten deg som leser 🙂

20180506_232820.jpg

 

Her er et Dalai Lama sitat til deg denne mandagen:

«When you talk you only repeat what you know.

When you listen you learn something New»

20180523_113828.jpg

Nytt blogginnlegg kommer onsdag !!

❤ ❤ ❤